torsdag 1. oktober 2009

På Stortinget

Da er valgkampen endelig over – og valgseieren i boks! For landet betyr det fortsatt rødgrønn regjering med Jens Stoltenberg som statsminister. For meg så betyr det stortingsplass og pendlertilværelse mellom Oslo og Nord-Trøndelag. Men hva mer? Hva skal jeg egentlig gjøre på Stortinget? Hvilke saker skal jeg arbeide med, hvilken komité havner jeg i? J
eg må nok innrømme at jeg har flere spørsmål enn svar om min nye tilværelse som stortingsrepresentant. I dag har jeg deltatt på mitt første stortingsmøte valgt fullmaktskomite. Neste uke skal det være kurs for nye representanter. Og neste fredag er det den høytidelige åpning av det 154.storting hvor kongen leser trontalen.
Deretter skal vi fordeles i komiteer og starte arbeidet i Stortinget.
Selv ønsker jeg meg inn i næringskomiteen eller transportkomiteen. Som tredjevalg har jeg kommunalkomiteen. Jeg ønsker meg en av disse komiteene fordi det er komiteer som vil arbeide med viktige saker for Nord-Trøndelag, men også fordi det er disse områdene jeg kan og har arbeidet mye med tidligere.
Næringskomiteen behandler saker som omhandler næringspolitikk. Det innebærer for eksempel saker om virkemiddelapparatet. Hvordan Innovasjon Norge skal fungere og hvordan de skal prioritere er viktig for oss i distriktsfylket Nord-Trøndelag. Vi er avhengige av at virkemiddelapparatet stiller opp når vi arbeider med næringsutvikling. Aker Verdals satsing på offshore vindkraft er et godt eksempel. Samme komite har også ansvaret for fiskeripolitikk og landbrukspolitikk. To viktige næringsområder i Nord-Trøndelag. Hvordan den framtidige strukturen i fiskerinæringa skal være, eller hvordan havbrukspolitikken skal utformes er viktige spørsmål i Ytre Namdal. Vi har ei sårbar fiskerinæring og ei ekspansiv havbruksnæring som begge er avhengig av at rammevilkårene er tilpasset den nordtrønderske virkeligheten. Det samme gjelder landbrukspolitikken. Når vi kommer fra et fylke med 3 % av landets befolkning og vi produserer 11 % av landbruksvarene, så sier det seg selv at landbruksnæringa er ekstremt viktig for å opprettholde bosetting og arbeidsplasser. Derfor vil det være avgjørende at den positive inntektsutviklinga innafor næringa fortsetter. Det ville heller ikke være dumt med en nordtrøndersk politiker i næringskomiteen som vil kjempe for Nord-Norge vilkår for bøndene i Namdalen.
Mitt andre ønske er transportkomiteen. Her er det lenge siden vi har hatt representant fra Nord-Trøndelag, alt for lenge siden. Transportkomiteen arbeider med Nasjonal Transportplan, med veger, med jernbane, med havner og farleder, med fly og med mobil og bredbånd. Alt dette områder som vi vet vi er helt avhengige av dersom vi skal ha positiv utvikling i framtida i Nord-Trøndelag. Selv om ikke staten og Stortinget lengre skal ha ansvaret for riksvegene fra 1.januar når dette ansvaret overføres til fylkeskommunene, så blir stamvegene igjen som et ansvarsområde. Det betyr E 6 og E 14 for oss i Nord-Trøndelag. Når vi vet hvilke utfordringer vi har på E 6 og E 14, så hadde det ikke vært dumt med en politiker som kjenner disse utfordringene i transportkomiteen. Eller at vi har en forkjemper for flyplassene, både Namsos, Rørvik og Værnes, der. Eller at vi har noen som står på for jernbaneutbygging nord for Trondheim i komiteen. Som fylkesråd for regional utvikling arbeidet jeg mye med bredbåndsdekning. Her er det viktig med stort trykk i tida framover også. Jeg er sikker på at staten må inn med mer penger for å sikre full utbygging av bredbånd til alle.
Som tredjevalg har jeg kommunalkomiteen. Det er kommunenes evne til å løse oppgavene som vil bli avgjørende for om vi trives eller ikke der vi bor. Selv om kommunene i Namdalen har fått Nord-Norge vilkår, så må det fortsatt arbeides for å sikre et inntektssystem som gjør det mulig for distriktskommunene å gi et godt tjenestetilbud.
Skulle jeg ikke havne i en av disse tre komiteene betyr det sikkert interessante arbeidsoppgaver innafor andre områder. Jeg vil også arbeide med enkeltsaker på vegne av fylket som ikke er avhengig av komiteplassering.
Mitt hovedfokus vil alltid være: hvordan gjøre en best mulig jobb på vegne av nordtrønderne – spesielt på vegne av de 31457 som stemte Arbeiderpartiet.