mandag 20. juli 2009

Byråkrater skal ikke drive med politikk!

Så har vi opplevd det igjen: byråkrater i statsforvaltningen utøver politisk skjønn og driver dermed politikk.
Denne gangen er det Fiskeridirektoratet med regiondirektør Alf Albrigtsen i spissen som prøver seg som "ikkefolkevalgte politikere". Det gjelder tildeling av 7 nye konsesjoner for lakseoppdrett i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen som det regionale folkevalgte organ skulle gi en anbefaling til direktoratet om hvem som burde fått tildelt de nye konsesjonene. I Nord-Trøndelag ble denne saken behandlet av fylkesrådet og av meg som fylkesråd for regional utvikling. Vi la til grunn vår kunnskap om regionens muligheter og utfordringer når vi kom med vår anbefaling. Vi koblet på samfunnssynet og anbefalte det vi mener totalt sett ville vært best for Nord-Trøndelag og kystkommunene våre.
Så opplever vi at Fiskeridirektoratet ved regiondirektøren overser de viktigste delene av vårt forslag og tildeler konsesjonene etter andre prinsipper enn de vi la til grunn.
Les om saken i Trønder Avisa
Uavhengig av hvem man mener burde fått tildelt disse 7 laksekonsesjonene så er det store prinsipielle spørsmålet: er det riktig at byråkrater skal ha så stor mulighet til å utøver politisk skjønn? Er det ikke bedre at dette overlates til folkevalgte politikere som skal ta samfunnsansvar og utøve en helhetlig politikk for utvikling av regionen?
Det sier seg selv at jeg mener at politikken bør overlates til politikerne - ikke til byråkratene!
Jeg er glad at den rødgrønne regjeringa også mener dette - og at hele ansvaret for tildeling av nye konsesjoner blir overført til fylkeskommunene, og til politisk skjønn, fra 1.januar!
Vi må gå videre på denne vegen og gi politikerne enda flere slike oppgaver - det vil være noe jeg skal kjempe for på Stortinget.