mandag 22. juni 2009

Asfalt gir bosetting

Lørdag hadde jeg den store æren av å klippe snora for asfalt på Grongstadvegen på Høylandet. Grongstadvegen er den første fylkesvegen som har fått asfalt som følge av at fylkesrådet har satt igang asfaltprogram i Nord-Trøndelag.

Målsettinga er klar : vi skal ha asfalt på alle fylkesveger innen 2020! Dette er helt i tråd med valgprogrammet som Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag gikk til valg på for to år siden. Det betyr over 1 milliard kroner i investeringer i fylkesvegene på litt over 10 år, det er en kjempesatsing.

Grongstadvegen på Høylandet er en av fylkesvegene hvor folk i mange tiår har kjempet for å få asfalt. De har hatt plager med støv om sommeren, og med hull og gjørme om vår og høst.

Nå er disse plagene en saga blott, og bensinstasjonene vil nok miste gode kunder i bilvaskemaskina.

Det aller gledeligste er likevel det som rapporteres fra Grongstad: ungdommen er på tur tilbake til bygda. De bygger seg hus, eller de restaurerer gamle. Folketallet stiger og optimismen er stor. Og det er nettopp derfor at det er viktig med asfalt på vegene: det fører til at livskvalitet og trivsel blir bedre - og dermed at det blir mer attraktivt å bosette seg i distriktene.

Det skal bli en glede å følge med på at asfalten brer seg utover Nord-Trøndelag!


torsdag 18. juni 2009

"Gutta på gølvet"

Sammen med Steinkjer Arbeiderparti og Fagforbundet var jeg på et litt uvanlig bedriftsbesøk. Vi besøkte uteavdelinga ved teknisk etat i Steinkjer kommune. Det vil si at vi traff søppelkjørerne, vegarbeiderne, trafikkbetjentene og de ansatte i parkvesenet. Vi traff de som virkelig er "gutta på gølvet" innafor kommunal sektor. Nå var det ikke bare gutter, parkvesenet hadde faktisk et par jenter inne som sesongarbeidere.
Men vi traff de som sørger for at søpla blir hentet, de som reparerer hullete kommuneveger, de som av og til gir oss parkeringsbot og de som sørger for at det er trivelig i Steinkjers parker og friområder og som ordner med beplantning i sentrum. Alle disse gjør en viktig jobb for oss - en jobb som vi alt for sjelden gir ros for og som vi tar som en selvfølge.
Vi møtte mennesker som var opptatt av å gjøre en best mulig jobb - og som var opptatt av rammevilkårene de hadde for å gjøre jobben. De ville så gjerne kunne lagt mer asfalt på kommunevegene, eller mer penger til blomster og andre tiltak for å gjøre det trivelig å bo i Steinkjer. Men jeg ble imponert over hvor mye de fikk ut av for små ressurser. Oppfinnsomhet og improvisasjon er stikkord.
For å prøver med en aldri så liten politisk oppsummering: kommuneansatte gjør en god jobb. Under ellers like vilkår vil de kunne levere mer enn om tjenestene ble satt ut på anbud. Dette fordi de ikke har anbudskriterier å forholde seg til, og kan utføre det de mener er nødvendig - selv om det ikke er spesifisert i et dokument. De vil også kunne levere mer fordi de i tillegg til egen lønn ikke skal produsere overskudd til eierene av bedriften.