tirsdag 21. april 2009

Da er finansieringa av de nye fylkesvegene i boks!

Landsmøtet har vedtatt et kraftig løft for fylkesvegene. Dette er et viktig vedtak, som vil komme Nord-Trøndelag til gode.

Landsmøtet har nettopp vedtatt samme økonomiske løft for de nye fylkesvegene, som regjeringen har foreslått for stamvegene i Nasjonal transportplan. Dette er en økning på 27 prosent, eller 1,4 ekstra vegmilliarder i året.

- Dette gir oss mulighet til å ta igjen etterslepet på dagens riksveger, som altså skal bli nye fylkesveger fra 1. januar. I tillegg får vi muligheten til å satse skikkelig på samferdsel, med nye prosjekter i fylkene

Dette vil være til gode for prosjekter som opprusting av riksveg 17 mellom Namsos og Steinkjer .

Jeg mener vedtaket også gjør at bru til Jøa stadig blir mer reslistisk å få finansiert.

Les mer på hjemmesidene til Nord-Trøndelag Arbeiderpartimandag 20. april 2009

Martin Kolberg og 4 nye år


I dag holdt Arbeiderpartiets partisekretær, Martin Kolberg, sin siste tale som partisekretær. Nå skal han bli stortingsrepresentant for Buskerud. Selv håper jeg å bli kollega med ham på Stortinget, at jeg nok en gang skal få muligheten til å jobbe sammen med Martin.
Jeg har nemlig hatt den gleden før. I 1996-97 var jeg politisk rådgiver for forsvarsminister Jørgen Kosmo - og da var Martin statssekretær. Jeg fikk arbeide sammen med to store, flinke og rause politikere. De var flinke til å dele sin kunnskap og de var inkluderende. Å oppleve Martin på tett hold og å lære ham å kjenne var for meg et privilegium. Martin er strukturert og ordentlig, han er et varmt menneske og viser omsorg for andre.
På landsmøtet i dag fikk Martin stående applaus i mange minutter som takk for sin innsats som partisekretær.
Martins siste tale som partisekretær står helt i stil med mannen: den var ordentlig, den var god og den hadde et tydelig politisk budskap. Et budskap om hvor viktig det er for vanlige mennesker i Norge at vi får 4 nye år med ei rød-grønn regjering.
Martins budskap var at høyresidas oppskrift med skattelettelser til de rike gir mindre til velferd, kommersalisering av helse og skole gir et kaldere samfunn. Vi tror at folk vil ha et varmere samfunn, at de vil ha trygghet. De vil ha sikkerhet for arbeid og velferd. Derfor må vi få fire nye år med den rød-grønne regjeringa.
Tusen takk Martin - og velkommen som stortingsrepresentant!

søndag 19. april 2009

Landsmøtet

Det å være på landsmøte i Arbeiderpartiet er være med å skape politikk som vil forme Norge i framtida.
Men det også å være tilstede på en stor happening - og et kjempestort arrangement.
Det er 300 delegater fra hele Norge. I tillegg er det sentralstyret, landsstyret, gjester og observatører, ca.350 stykker tilsammen. Også er det presse, i alle former. Det kryr av journalister og fotografer. TV2 har rigget seg til med eget studio bak i landsmøtesalen.
Her foretas intervjuer hele tida. Lokal- og regionalaviser skal ha oppslag med "sine" representanter.
Selv har jeg snakket med Namdalsavisa og Trønderavisa. Jeg har også blitt filmet og fotografert av TV2 i forbindelse med at jeg er 3.kandidat til stortingsvalget.
Hellbillies åpnet landsmøtet i går. Tirsdag morgen skal Thomas Brøndbo fra Namsos åpne dagen sammen med sine musikere. Og Thomas følger opp en god tradisjon med at artister fra Nord-Trøndelag bidrar på APs landsmøte. Tidligere år har både DDE og Åge vært her.
Mandag kveld skal vi benke oss til landsmøtefest her i Folkets Hus i Oslo. Da skal det serveres middag til over 700 stykker. Det skal være dans og underholdning. Også skal vi møte opp til klokka 9 tirsdag morgen også....
Det å være på landsmøtet er stort, det er inspirerende, engasjerende og det betyr noe for samfunnsutviklinga!

lørdag 18. april 2009

Politikerne må ta tilbake makta!

Dette er innlegget jeg holdt på Arbeiderpartiets landsmøte:

Før påske ble jeg misunnelig på dere som bor på østlandsområdet. Det skjer ikke ofte, som regel bare når dere har finere vær enn oss, men denne gang var det på grunn av Markaloven.
Når Oslomarka skal vernes skjer det gjennom en egen lov, hvor folkevalgte politikere på Stortinget under stortingsbehandlinga bestemte detaljene rundt vernet. Her hadde lokale interesser og lokale politikere vært i kontakt med, og i prosess med, politikerne på Stortinget. Demokrati på sitt beste
For få år siden fikk vi i Nord-Trøndelag landets 3. største nasjonalpark, Blåfjella-Skjækerfjella. Vi opplevde en helt annen verden. Ingen egen lov til behandling hvor vi kunne diskutere med politikere, men et vernevedtak i regjeringa.Byråkrater hos Direktorat og fylkesmannen kjørte prosessen, både før og etter vedtaket. Vi snakket aldri med andre politikere kun byråkrater. Demokrati på sitt verste.
Det samme opplever vi på mange andre områder. Politikerne har outsourcet gjennomføringen av politikken, vi har organisert oss bort fra viktig innflytelse på politiske saker. Vi opplever gang på gang at rommet for skjønn er stort – og at det brukes godt av byråkrater.
Vi oppfatter at byråkratene opptrer som politikere, «ikkefolkevalgte» politikere.
Et annet eksempel er utøvelsen av rovviltpolitikken. Her opplever vi som folkevalgte politikere i distriktsnorge at det er Direktoratet for Naturforvaltning som er «motparten».
Vi synes at de politiske vedtakene, både i partiet og på Stortinget om rovviltpolitikken slettes ikke er så verst, vi også vil ta vare på rovdyrene. Men vi kjenner ikke igjen den politikken forvaltninga som drives av Direktorat og av fylkesmenn. En ting er at vi lokalt ikke kjenner igjen politikken, men vi får også den samme tilbakemeldinga fra Stortingspolitikere.
Det finnes utallige eksempler på at vi har organisert politikken bort fra politikerne, til direktorater, fylkesmenn, selskap som Innovasjon Norge, SIVA, ENOVA, Avinor.
Nå må vi ta tilbake makta og gi politikken tilbake til politikerne. La lokal- og regionalpolitikerne få gjennomføringsansvar, sammen med storting og regjering!
Dette også en viktig del av distriktspolitikken, viktig for arbeidsplasser og livskvalitet. Store områder er vernet, både til lands og til havs, vi har rovdyr, vi har rigide forordninger når det gjelder motorferdsel i utmark. I Nord-Trøndelag fører dette til store begrensninger på hvordan vi som bor der kan leve våre liv. Det er ikke mer enn rett og rimelig at vi får større innflytelse over forvaltning av disse ordningene.
Når dagens praktisering av rovdyrpolitikken gjør at man i Lierne kommune velger å skysse elevene på skolen med buss selv om det er bare 100 meter, av frykt for nærgående bjørn som holder til i områdene like ved. Hva gjør det med ungene?<
Dagens praktisering av rovdyrpolitikken gjør at den sørsamiske reindrifta settes i fare, og dermed den sørsamiske kulturen. Ifølge sørsamepresten har flere unge sørsamer tatt sitt eget liv som en følge av dette. Vil vi være ansvarlige for en slik politikk? Vi må lokalt få muligheten til å finne bedre løsninger for å sikre den sørsamiske kulturen.
By og land – hand i hand: vi vil bli behandlet på samme måte som dere rundt Oslomarka -
Vi må ta politikken tilbake til politikerne!

Satsing på arbeid og miljø: gode nyheter for Nord-Trøndelag

I sin landsmøtetale hadde Jens Stoltenberg hovedfokus på bekjempelse av finanskrisen. For Arbeiderpartiet er "Arbeid til alle jobb nummer 1". For å skape nye arbeidsplasser vil det være viktig å ha fokus på omstilling og nyskaping. Dette vil bidra til flere og mer miljøvennlige arbeidsplasser. Arbeid og miljø vil forenes i en framtidig satsing fra Arbeiderpartiet for å motvirke virkningene av finanskrisen.
Dette er gode nyheter for oss i Nord-Trøndelag og for vår industri. Vi har et godt utgangspunkt til å utnytte satsing på arbeid og miljø.
For den nyetablerte industriklynga for offshore vindkraft på Verdal (http://www.t-a.no/naeringsliv/article71506.ece) er dette gode nyheter. Her har vi et miljø i Nord-Trøndelag som til de grader er i førersetet og som er midt i målgruppa for en satsing på miljøvennlige arbeidsplasser.
Som Jens sa : "Gi oss fire nye år - og vi skal fortsette å bygge samfunnet".

torsdag 2. april 2009

Rock City Namsos - ingen over, ingen ved siden!


Det er gått en uke siden Åge fikk sin vel fortjente statue og Namsos arrangerte Rockegalla for å hedre Åge. Det er mange av oss som fortsatt nynner på de flotte sangene som namdalsartistene framførte sist lørdag.
Jeg synes er det svært gledelig å se økningen av unge fremadstormende musikere i Namdalen. NÅ begynner virkelig begrepet ”kulturbaserte næringer” å ta form. Det var sterkt å se ”etterkommerne” etter Åge stå på scenen i Namsos. Dette viser at man har lyktes med satsingen i Namsos og Namdalen. Rock City Namsos bidrar til at flere tør å satse på sin musikk og Rock City bidrar til å sette kulturbaserte næringer enda mer i fokus.
Skal vi lykkes med å få til en positiv vekst i Namdalen er vi nødt til å tenke nytt, og ikke minst tenke annerledes. Dette har Namsos klart og jeg blir stolt av at man i Namsos har klart å markere seg som Rockeby nr. 1
Jeg må bøye meg i støvet for jobben som har blitt gjort og blir gjort i Namsos med å bygge opp Rock City Namsos . Det har over mange år blitt arbeidet hardt for å lykkes med Rock City-satsinga, og rockfestivalene tidligere har vist har byen har mye å by på. Lørdagens opplevelse var bare prikken over i`en, og beviset på at vi alle har mye å glede oss over i fremtiden. Det vil komme mange av Åge`s kaliber…. Namsos ER Rock City – ingen over, ingen ved siden.


Det er dette vi fra fylkesrådet støtter opp om og fremmer sak til fylkestinget hvor vi totalt skal bidra med rundt 4 millioner i året.

Vi vil gå inn med nærmere 2,6 millioner kroner årlig til drift- og investeringer i Rock City. I tillegg satser vi 1,4 millioner kroner på «Digitale medier» - et nytt studietilbud ved Olav Duun videregående skole. Altså totalt cirka fire millioner.